manifest

TeksturaLab ima neformalni izobraževalni značaj, ki ponuja spekter delavnic, osredotočenih na enostavno predelavo odpadnega tekstila, tkanin (pretežno iz naravnih materialov) in drugih odpadnih predmetov. Poleg tega se udeleženci lahko učijo različnih ročnih veščin, ki so ključne za ustvarjalno predelavo materialov. 

Pri izdelkih se upoštevata tako estetska kot uporabna vrednost. Umetniške instalacije iz predelanih materialov izražajo ustvarjalnost in inovativnost, hkrati pa prispevajo k lepšemu in bolj trajnostnemu okolju. Tekstilni izdelki in oprema za dom ter izdelki za osebno rabo niso le funkcionalni, ampak tudi vizualno zanimivi, kar povečuje njihovo vrednost in uporabnost v vsakdanjem življenju.

Delavnice imajo pozitiven vpliv na duševno počutje, saj udeležencem omogočajo izražanje kreativnosti, kar zmanjšuje stres in tesnobo. Ročno delo in ustvarjalni procesi prispevajo k boljšemu počutju ter krepijo samozavest in socialne veščine.

TeksturaLab z delavnicami spodbuja udeležence k razmišljanju o trajnostnih praksah in ponovni uporabi materialov, kar prispeva k zmanjševanju odpadkov in varovanju okolja. Hkrati pa krepi veščine ročnega dela, ki so pomembne za ohranjanje kulturne dediščine in spodbujanje lokalne ustvarjalnosti.


Priljubljene objave iz tega spletnega dnevnika

karton okvir za fotografijo

namigi za predelavo in ponovno uporabo odpadnih predmetov